Maatregelen om de impact van verkeer op luchtkwaliteit te verminderen

Maatregelen om de impact van verkeer op luchtkwaliteit te verminderen

Bij de aanpak van luchtverontreiniging door verkeer wordt vaak in eerste instantie aan mobiliteitsmaatregelen gedacht. Bepaalde maatregelen (met een effect op de doorstroming, snelheid, intensiteit en/of het wagenpark) hebben inderdaad een belangrijke impact op de luchtverontreiniging. Maar ook via ruimtelijke planning kunnen verschillende maatregelen worden ingezet om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Het beleidsdomein kan, met toepassing van de gekende actuele ontwerpprincipes, een belangrijke rol spelen om het autoverkeer te beperken en zo de uitstoot van luchtveront reinigende stoffen doen dalen waardoor de lokale luchtkwaliteit verbetert. (Vlaamse overheid, Departement LNE)