Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen