20210518_Voeren_De voer13

20210518_Voeren_De voer13


Historisch stroomde de Voer in zijn natuurlijke bedding doorheen Voeren.
Natuurtechnische wetmatigheden zoals het stoomdebiet verhinderen dat de Voer opnieuw in haar natuurlijke stroombedding kan worden hersteld