Dorpskern, Vorselaar (5)

Dorpskern, Vorselaar (5)


De Kempenlaan/Kuiperstraat en de tussengelegen pleintjes Tip en Spie nu: een groene ruimte, dezelfde natuurlijke materialen als elders in het dorpscentrum, nieuwe trottoirs, extra terrasmogelijkheden, straatmeubilair – © Gemeente Vorselaar