20210518_Antwerpen_Tunnelplaats en omgeving14

20210518_Antwerpen_Tunnelplaats en omgeving14


Het compacte kruispunt Hessenplein-Zeevaartstraat met een veilige overgang (met vierkant-groenfase) tussen het centrale fietspad in de Oude Leeuwenrui en de twee dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de tunnelmond in de Ankerrui