Oostende-zeeheldenplein_14

Oostende-zeeheldenplein_14


Het stilling wave basin is vormgegeven op basis van een aantal technische randvoorwaarden: op de buitenrand is een waterkering waarop golven bij overtopping breken, en waar onderaan openingen zijn om het overslaand zeewater terug te laten stromen.