“Hoe passen elektrische wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt”. . (Rapport partnerorganisatie milieugezondheid in opdracht van Agentschap Zorg en Gezondheid).

“Hoe passen elektrische wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt”. . (Rapport partnerorganisatie milieugezondheid in opdracht van Agentschap Zorg en Gezondheid).

De elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens? In dit rapport wordt breed gekeken naar alle aspecten van de invloed van elektrische wagens op de gezondheid en dit over de gehele levenscyclus van de wagen heen. Dus niet enkel naar de gezondheidseffecten door invloeden op klimaat en luchtkwaliteit, maar ook naar de gezondheidseffecten van sedentair gedrag, sociale en fysieke omgeving, geluid en materialengebruik en dit zowel tijdens de gebruiksperiode als de productie als de recyclage van de wagen. De gezondheidskijk op mobiliteit, en breder publieke ruimte, komt in de praktijk neer op een streven naar meer actieve verplaatsingen, en dus ook meer beweeg- en ontmoetingskansen, als onderdeel van een gezondheids- en klimaatbeleid.  Dit rapport over elektrische wagens onderbouwt deze visie.

 

Rapport Zorg en gezondheid

 

Lees het rapport via https://www.zorg-en-gezondheid.be/studies-en-rapporten-gezonde-publieke-ruimte