Innovatieve groeiplaatsconstructie veel meer dan alleen een oplossing voor bomen

Innovatieve groeiplaatsconstructie veel meer dan alleen een oplossing voor bomen

Het TreeParker®-systeem is een ondergrondse groeiplaatsconstructie die bomen de ruimte geeft om te wortelen, ook onder verharding. Maar naast een groeiplaats is het tevens een waterretentie systeem. TreeParker® combineert zowel groen, grijs en blauw en behoort bij de oplossingen voor onze nieuwe “smart city”.

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Afzonderlijk opereren is buitengewoon inefficiënt. Onderzoek laat zien dat informatie delen en samen plannen maken voor investeringen op de lange termijn veel efficiënter en goedkoper is, de Smart City.

Als gevolg van de mondiale opwarming kunnen hete zomers en extreme regenbuien in de toekomst vaker voorkomen in België. De bebouwde omgeving is daarbij extra kwetsbaar, omdat ze warmte vasthoudt en een hoger percentage verhard oppervlak heeft. Deze eigenschappen kunnen ertoe leiden dat de leefbaarheid van de stad in de toekomst afneemt en dat vitale infrastructuren extra belast worden, omdat wateroverlast en hoge temperaturen vaker voorkomen. Onderzoekers zijn het erover eens de groene infrastructuur helpt de weerbaarheid van onze steden vandaag en in de toekomst helpen verbeteren. En de groenstructuur is wellicht de oplossing tegen de effecten van de klimaatveranderingen.

Het is duidelijk dat bomen de stad mooier maken. Maar stadsbomen geven ons nog zoveel meer voordelen en worden daarom gezien als de basis van de groenstructuur van de stad. De Treeparker oplossingen voor regenwaterbeheer bieden een duurzame en effectieve aanpak waarbij de mogelijkheden van de groene infrastructuur optimaal worden benut. Het TreeParker systeem is hiermee naast een groeiplaats voor bomen ook een regenwateropvangsysteem en een bioretentiessyteem. Meer informatie vindt u op de website van TreeBUILDERS een dochterbedrijf van Greenmax. www.treebuilders.eu