Passaqua, de waterpasserende kleiklinker

Passaqua, de waterpasserende kleiklinker

16% van Vlaanderen is verhard. Het water dat terecht komt op verharde oppervlaktes stroomt rechtstreeks weg via het rioleringsstelsel. Onze rioleringen zijn niet voorzien op dit toenemend waterdebiet. Om overstromingen en watertekorten te vermijden, zijn er regionale en stedenbouwkundige voorschriften om regenwater op te vangen of te laten infiltreren in de bodem.

Passaqua is een kleiklinker met afstandshouders voor voegen van 6 mm breed. De kleiklinker zelf laat het water niet door, maar laat het passeren via de voegen. Het voegaandeel van een verhardingsproject met Passaqua is zo ongeveer 10%, de minimale vereiste voor een waterdoorlatende verharding.

 

     

 

 

Met waterpasserende kleiklinkers infiltreert het regenwater op natuurlijke wijze in de bodem. Daardoor blijft de grondwatervoorraad beter op peil en wordt het overstromingsrisico ingeperkt.

Passaqua is verkrijgbaar in 4 kleuren en heeft een intrinsieke duurzaamheid. De klinkers zijn bijzonder geschikt voor terrassen, opritten, verharde evacuatiewegen voor de brandweer en verhardingen van openbare ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden.