Natuurpark Alsembergse Beemd, Beersel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Natuurpark Alsembergse Beemd, Beersel

In de mooie Molenbeekvallei in Beersel is het nieuwe natuurpark Alsembergse Beemd een plek om tweemaal ‘u’ tegen te zeggen. Een mix van landinrichtingsmaatregelen maakt het leven voor mens en dier beter. De vallei leed de voorbije jaren immers onder extreme weersomstandigheden, klimaatopwarming en toenemende betonnering.

De woonkernen van Beersel en Sint-Genesius-Rode krijgen vaak te kampen met wateroverlast. Die problematiek aanpakken was noodzakelijk. De Vlaamse Landmaatschappij brak de vroegere asfaltparking van Volvo op en legde op die plaats een wateropvangbekken aan. Ze zorgde voor buffering op de Molenbeek om woonkernen stroomafwaarts te vrijwaren.

Nieuwe beek

Tussen de Molenbeek en de Leuzebeek doet een nieuwe beek dienst als bypass voor de vissen. Daardoor kunnen ze de Ensdellemolen vermijden en krijgt de vispopulatie weer alle kansen. Het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ stelde drie mogelijke namen voor de nieuwe verbindingsbeek voor. Buurtbewoners kozen voor ‘Broekmeanders’. Ondertussen bewezen de maatregelen al hun nut. Bij de hevige regenbuien tijdens de zomer van 2021 kon het bufferbekken maximaal water opvangen. Ook het bronwater komt terug aan de oppervlakte in de vallei.

Nieuwe poelen

In het natuurpark legde de VLM drie nieuwe poelen aan voor amfibieën, libellen en waterminnende planten. Die laatste zorgen ervoor dat de moerasvegetatie kan herstellen. Door de beektaluds af te schuinen zijn er meer gradiënten in het waterniveau van de bodem.
In het parkje zijn oude bomen blijven staan. Ze maken het landschappelijk waardevol. Bij de uitvoering van de werken gingen sommige bomen verloren door windval. Hier en daar werden nieuwe bomen of struiken aangeplant met inheemse soorten zoals eik, beuk en es.

Vliegend hert

Her en der zijn broedhopen gecreëerd voor het vliegend hert. Die zeldzame en bedreigde keversoort is al waargenomen in Beersel. Larven van het vliegend hert kunnen overleven dankzij dood en begraven hout. De VLM bootste die omgeving na en hoopt dat volwassen kevers eitjes zullen leggen in de dode stammen van hard loofhout.

Een park voor jong en oud

Niet alleen de natuur heeft baat bij het herstel van de vallei. Ook voor mensen is het parkje een plek om te rusten en te genieten, te wandelen, te joggen of te fietsen. Jongere kinderen kunnen zich uitleven op de speelelementen die in een lus doorheen het park en langs de paden staan. Er is een kilometer nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Het park is een aangename verbindende schakel voor fietsers en stappers. Scholieren kunnen over een veilig traject naar school fietsen, winkels zijn voortaan vlotjes te voet of met de fiets bereikbaar. Een trapje over de Leuzebeek zorgt voor een nieuwe toegang tot de parkings van de winkels langs de steenweg. Vanuit het park heb je fraaie zichten, bijvoorbeeld op de kerk van Alsemberg.

Er komt nog een vervolg

Aan het project is nog een tweede fase gekoppeld. Door bouwwerken aan de naburige school De Springveer en de opening van het vaccinatiecentrum CC De Meent moesten de werken worden opgesplitst. Tijdens de tweede fase maakt de parking plaats voor een groene plek met speelzones voor jonge en oudere kinderen. Er komen ook speelelementen voor kinderen met een beperking, zoals een rolstoeldraaimolen. De fietsweg naar de scholen wordt afgewerkt, ook naar Sint-Victor. Het wordt de kers op de taart van een prachtig en compleet project.