Bankbeekstraat, Wevelgem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Bankbeekstraat, Wevelgem

Gianni De Clercq, Greenconcepts bv

De verharde, brede Bankbeekstraat is omgevormd tot een klimaatadaptieve, groene en veilige dorpsstraat. Ze sluit aan op de grote groene publieke ruimte in een nabijgelegen wijk en onrechtstreeks op het provinciedomein ‘Bergelen’ iets verderop. Hierdoor is de straat een belangrijke ontbrekende schakel in het blauwgroene netwerk van trage en groene verbindingsassen in de gemeente Gullegem.

‘Herinrichting parking Bankbeekstraat’ was de titel van het aanbestedingsdossier waarmee de gemeente Wevelgem op zoek ging naar een ontwerper. Dat de Bankbeekstraat een heel groot potentieel had, dat beter in een veel ruimere context bekeken zou worden dan louter en alleen de parking, was van meet af aan duidelijk.

Van een verharde autoweg…

De Bankbeekstraat was een bijna volledig verharde en veel te brede straat, zoals zovele andere straten in Vlaanderen. Centraal, ter hoogte van de hoofdinkom van de begraafplaats, lag een grote parking die bijna enkel en alleen in de periode van Allerheiligen gebruikt werd. Het was duidelijk: niet enkel de parking moest herbekeken worden, maar de volledige straat. Het opzet was om de weg te ontharden en om te vormen tot een klimaatadaptieve groene straat waar naast ruimte om te parkeren, ook plaats was voor rust, sereniteit en beleving.

…naar een klimaatadaptieve, groene en veilige dorpsstraat

De Bankbeekstraat is versmald en omgevormd tot een éénrichtingsweg, en ingericht als een fietsstraat. De voetgangers worden over een slingerend pad in geborsteld beton geleid, ingebed in het groen en volledig los van de openbare weg. Door de herinrichting is de straat ongetwijfeld een pak veiliger dan ze ooit geweest is. Ze is bijna gehalveerd in breedte. De langsparkeerplaatsen ter hoogte van de begraafplaats zijn als groene parking ingericht met betonnen grasdallen in lijnenpatroon, ingezaaid met biodivers gazon. Hierdoor loopt het groen letterlijk tot tegen de openbare weg. Door het toevoegen van tal van nieuwe bomen lijken de bestaande bomen van op de begraafplaats te ontsnappen tot in het straatbeeld. De hoofdinkom van de gemeentelijke begraafplaats is hierdoor meer dan ooit een groen portaal, als accent in het midden van de Bankbeekstraat.

Uitgespaarde groenzones in de wegverharding zijn zo vormgegeven dat ze er mee voor zorgen dat het verkeer afgeremd wordt ten voordele van de veiligheid van de actieve weggebruiker. Ze zijn ingericht als regentuinen. Het oppervlaktewater afkomstig van de straat en de stoep infiltreert via verlaagde borduren langzaam tussen de beplanting. De invulling van de groenzones bestaat uit een evenwichtig assortiment inheemse vaste planten die als mengbeplanting zijn aangeplant. Het opzet is dat deze planten zich spontaan verder ontwikkelen en uitzaaien, waardoor elk jaar een veranderend groen- en dus straatbeeld ontstaat. Ook de seizoenen worden heel bewust ervaren. Zo zorgen bloembollen voor een kleuraccent vrij vroeg in het voorjaar, gevolgd door tal van lente- en zomerbloeiende vaste planten. Door voor verschillende boomtypes te kiezen, ontstaat een biodivers bomenbeeld dat contrasteert op het gebied van kroonvorm, bladvorm, bloesems en herfstverkleuring.

Infiltratie en circulariteit

Er is ruimte gemaakt voor een wadi, waar de straatkolken naartoe geleid worden. De wadi zorgt er samen met de regentuinen voor dat water veel beter kan infiltreren in de ondergrond en dat het zoveel mogelijk ter plaatse blijft, waardoor de druk op de riolering heel beperkt is. De wadi vormt tegelijk een leuke link met de ingebuisde Bankbeek onder de straat, die om technische redenen helaas niet kon worden blootgelegd.

Het project zet ook in op de circulaire economie. Zo werd een deel van de uitgebroken gebakken straatstenen gerecupereerd en opnieuw geplaatst in een patchworkpatroon met open, groene voegen, ingezaaid met een biodivers voegenmengsel.

Blauwgroen netwerk

De heringerichte, groene Bankbeekstraat sluit aan op de grote groene publieke ruimte in de wijk Kwadries-Westakker-Kwameers en onrechtstreeks op het provinciedomein ‘Bergelen’ iets verderop. Hierdoor vormt deze straat een belangrijke ontbrekende schakel in het blauwgroene netwerk van trage en groene verbindingsassen in de gemeente Gullegem. Samen ontstaat zo een belangrijk recreatief en natuureducatief netwerk.