Edward Pynaertkaai/Scheldekaai, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Edward Pynaertkaai/Scheldekaai, Gent

De Edward Pynaertkaai en de Scheldekaai zijn woonstraten aan de Ledebergse Scheldemeander, een van de belangrijkste groenassen in Gent. De herinrichting van de straten past in het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’. De straten hebben zowel een verblijfs- en ontmoetingsfunctie voor de bewoners als een verbindingsfunctie voor fietsers en voetgangers. Daarom werd gekozen voor een aanleg als woonerf.

[/restrict]

Tot 2005 was in de Pynaertkaai de fabriek Metzeler gevestigd, die rubberen dichtingen voor de auto-industrie produceerde. De straat was een kasseiweg met veel industrieel transport en doorgaand autoverkeer. Toen de fabriek wegtrok, kwam er nieuwe woongelegenheid. Tegelijk kreeg de dichtbebouwde volkswijk Ledeberg meer zuurstof door het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’. De Pynaert- en Scheldekaai zijn belangrijke schakels in die stadsvernieuwing.

Ledeberg Leeft

Met ‘Ledeberg Leeft’ wil de Stad Gent het maximum puren uit de kwaliteiten van de dichtbevolkte wijk Ledeberg. De Pynaert- en Scheldekaai sluiten aan bij het geheel van vernieuwingen in de buurt: het woonproject Cotton Island met publiek park, het woonproject en parkje Pogano, het grotere Keizerpark aan het water en nieuwe woon- en parkeergelegenheid aan de Keizerpoort. Om dit alles met elkaar te verbinden, worden extra bruggen aangelegd voor voetgangers en fietsers en komen op verschillende plaatsen aangename doorsteken. Deze bruggen en doorsteken zijn essentieel om de Ledebergenaar de kans te geven in een groene omgeving te vertoeven. Aanvullend zorgen ze voor een aaneenschakeling van publieke ruimtes.

Verblijfs- en verbindingsfunctie

De Pynaert- en Scheldekaai liggen aan de Scheldemeander, dat is een van de belangrijkste groenassen in Gent. Hij verbindt het dichtbevolkte Ledeberg met de binnenstad enerzijds en de groene buitenranden anderzijds. Bij de herinrichting van de Pynaert- en Scheldekaai moesten twee functies meegenomen worden: de verblijfs- en ontmoetingsfunctie voor de bewoners en de verbindingsfunctie met de binnenstad en de rand van de stad in de vorm van een groene, autoluwe doorgang voor voetgangers en fietsers.

Communicatie en participatie waren een belangrijk onderdeel van het project. Van bij het begin waren er contacten met de buurt. De Stad organiseerde een infomarkt en toen de heraanleg voltooid was, werden alle bewoners uitgenodigd op een instapklaarfeest.

Woonerf

Er werd gekozen voor een aanleg als woonerf. Dat is een autoluwe straat waar fietsers en voetgangers voorrang hebben op de auto. Er zijn geen verhoogde afgebakende stoepen zodat alle weggebruikers plaats hebben van gevel tot gevel. De snelheid is beperkt tot 20 kilometer per uur. Bovendien werd de kade verlaagd met verschillende terrassen en zitbanken, om een aangename ontmoetingsplaats met groen te creëren aan  het water. Parkeerplaatsen zijn aangelegd in kasseien en worden aangeduid met de letter P. Het woonerf, waar de auto te gast is, is uitgevoerd in dubbelklinkers 22×22.

De voornaamste bomen langs de kade zijn behouden en er kwamen enkele nieuwe bomen bij. De gedeeltelijke verlaging van de Scheldekaaimuur geeft een intenser contact met het water. In het verlaagde gedeelte is een nieuwe groenzone ingericht. Een doorlopende zitrand en een wandelpad vormen een scheiding tussen de nieuwe groenzone en het woonerf. Ter hoogte van de nieuwe groenzone is een licht glooiend gazon met bermen aangelegd, gericht naar het water.

De herinrichting ging gepaard met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door de watermaatschappij TMVW.

[/restrict]