Eendenkooi, Berlare
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Eendenkooi, Berlare

De herinrichting van de eendenkooi maakt deel uit van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer. Dat project past in de visie van het gemeentebestuur van Berlare om het populaire Donkmeer en zijn omgeving in een hedendaags jasje te steken. De site van de eendenkooi kreeg een grondige opknapbeurt. Ze is heringericht met respect voor de meest kwetsbare zones en blijft open voor het publiek.

De waterrijke, groene omgeving van het Donkmeer en het Berlare Broek ligt op een oude Scheldemeander. Het landschap heeft een grote variatie aan kleine en grote waterpartijen, rietmoeras, natte hooilanden en bossen. Het is een laagveenecoysteem, een hotspot voor biodiversiteit. Het natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer wil het unieke waterrijke ecosysteem herstellen. Het projectgebied van 397 hectare ligt tussen de dorpskernen van Overmere, Uitbergen en Berlare, en omsluit de bebouwde kom van Bareldonk. De zuidgrens wordt gevormd door de Schelde. Midden in dit gebied ligt een historische eendenkooi. Dat is een vernuftige constructie met vier pijpen die uitmonden in een centrale plas. Eeuwen geleden werd de eendenkooi gebruikt om eenden te vangen voor consumptie. Ook de ruime omgeving wordt in de volksmond ‘de eendenkooi’ genoemd.

Oud dierenpark

In de buurt van de historische eendenkooi was er een dierenpark. In verschillende afgesloten zones kon het publiek er allerlei soorten eenden bewonderen. De vele dierenhokken en afsluitingen waren niet langer visueel aantrekkelijk. Bovendien was het dierenpark niet conform de bestemming als natuurgebied en de bescherming als landschap. Het natuurinrichtingsproject beoogt de herinrichting van de site voor recreatie en natuureducatie in een natuurlijke omgeving, met specifieke aandacht voor de verschillende (potentiële) vegetatietypes. De eigenlijke eendenkooi werd al enkele jaren geleden gerestaureerd. Hier werden geen ingrepen meer gedaan.

Natuurlijke speelzone

De site kreeg in 2019-2020 een grondige opknapbeurt. Het vroegere dierenpark werd een natuurlijke recreatieve zone met structuurrijk bos, rietmoeras en een speelzone. Bezoekers kunnen vlotter van het ene naar het andere deel van de site. Houten spelelementen prikkelen de fantasie. De wandelpaden kregen een facelift en zijn beter toegankelijk. Nieuwe banken, picknickplaatsen en vlonders zorgen voor een extraatje. Een uitgebreide riet- en moeraszone vergroot het leefgebied voor vissen en vogels. Vier nieuwe ooievaarswielen bieden extra nestmogelijkheid.

Natuureducatie

Kinderen krijgen op een speelse manier een kleine portie natuureducatie mee. De houten spelelementen verwijzen naar de dieren die voorkomen in de onmiddellijke omgeving: reigers, aalscholvers, palingen… Duurzaamheid was een belangrijk criterium bij de keuze van de design-and-build-aannemer voor de speeltoestellen. Ze bestaan hoofdzakelijk uit robiniahout uit Duitse Staatsbossen. Ze zijn behandeld met biologisch houtvernis en bekleed met natuurrubber. Op een aangrenzend perceel heeft de gemeente een aaidierweide aangelegd en afgezaagde bomen gesculpteerd in dezelfde stijl als de nieuwe houten spelelementen.

In het hart

De herinrichting van de eendenkooi geeft de natuurkwaliteit, de landschappelijke diversiteit en de recreatie in Berlare een boost. Via een doorgedreven overleg tussen inwoners, opdrachtgevers, ontwerpers en beheerders is een breed draagvlak voor het ontwerp en de inrichting ontwikkeld. Het publiek kan de nieuwe natuur rond het Donkmeer in het hart sluiten. Naast de herinrichting van de eendenkooi lopen nog andere onderdelen van het natuurinrichtingsproject: het operationeel maken van het onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer; de opmaak van het natuurbeheerplan Berlare Broek-Donkmeer; de verbetering van de waterhuishouding met aandacht voor vismigratie.