Park Belle Vue, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Belle Vue, Leuven

H+N+S Landschapsarchitecten

Park Belle Vue is het sluitstuk van de metamorfose van de Leuvense stationsomgeving. Het half verdiept aanleggen en verplaatsen van de doorgaande Martelarenlaan naar de spoorwegkant vervulde de voorwaarden voor een nieuw park voor de buurt en de ontspannen afronding van de dichtbebouwde wijk Kessel-Lo. Aan de kant van de wijk vormt de nieuwe autoluwe fietsstraat een uitbreiding op het fietspadennetwerk van de stad.

Het langgerekte terrein langs het spoor (aan de zijde van Kessel-Lo) en de drukke doorgaande Martelarenlaan met woningen erlangs ondergingen een grondige transformatie. Door het half verdiept aanleggen en verplaatsen naar de spoorwegkant van de Martelarenlaan waren de voorwaarden vervuld voor een nieuwe bestemming als park voor de buurt. De ontwerper werd aangeduid via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.Het ontwerp zorgde voor een sterke groene basis zonder dwingende programma-invulling. Een sterk en flexibel kader bood ruimte om de wisselende programmabehoefte tijdens het planproces op te vangen. Met de inbreng van omwonenden tijdens een uitgebreid participatietraject werd verder invulling gegeven aan het park en zijn elementen.

Bijzondere maat

Park Belle Vue is het sluitstuk van de metamorfose van de Leuvense stationsomgeving. Door het verleggen van de doorgaande weg ontstond ruimte voor een aantrekkelijk park met oriëntatie op de sporen. Het park is 750 meter lang en slechts 50 meter breed. Het gemoduleerde, glooiende maaiveld, de beplanting, de tuinstrip en de lijnvoering van paden in de lengterichting zijn ingezet om optimaal te profiteren van deze bijzondere maat. Naast de groene hoogteaccenten op de koppen, kent het park ook twee stevige stenen accenten: de bastions. Deze liggen op de kruispunten van verschillende routes uit de omgeving, het zijn ontmoetingsplaatsen. De pleintjes op de bastions met onder meer een glijbaan, sportvoorzieningen, een luifel en een grillplek, bieden ruimte voor spelen, ontmoeten en buurtactiviteiten. De compositie van de parkzone met afwisselend bomen en plantvakken met prairiebeplanting en de glooiende hoogteverschillen zorgen voor een fijne verblijfsruimte. Een mix van inheemse, meer parkachtige en bijzonder bloeiende beplantingssoorten biedt een afwisselende beleving van het park en draagt bij aan de biodiversiteit.

Belangrijke fietsschakel

De nieuwe fietsverbinding loopt voor de huizen langs en is een belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk. De keuze voor twee betonstroken met daartussen een kasseistrook zorgt voor een duidelijke leesbaarheid van de ruimte als fietsstraat. Om het fietspadennetwerk compleet te maken, is de fietsroute ten zuiden van het park doorgetrokken en subtiel en samenhangend ingepast in het spoorwegtalud. De route in deze krappe zone is zo vormgegeven dat ze door haar verzonken ligging de privacy van de aangrenzende woningen en privétuinen respecteert. Door de wisselende hoogteligging en inplanting ontstaat er een interessante beleving op de spoorwegbundel en de omgeving.

Sterke positie van de fiets

Met het Park Belle Vue krijgt de stad een waardevolle toevoeging aan haar groen- en mobiliteitsstructuur. De fietsroute door het park, via een tunnel onder de Tiensesteenweg en langs het spoorwegtalud, versterkt de positie van de fiets als stedelijk én regionaal vervoersalternatief. De oorspronkelijke vraag voor een parkontwerp werd opgewaardeerd tot integrale oplossing voor problemen die speelden op verschillende schaalniveaus.