Project Landschapspark, Wachtebeke
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Project Landschapspark, Wachtebeke

2023

Provincie Oost-Vlaanderen

In het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke zijn de twee centraal gelegen oude attractiepunten – het bloemenpark en het dierenpark – omgevormd tot een Landschapspark van zo’n vijftig hectare groot. Vanaf de hoofdingangen worden bezoekers via nieuwe padenstructuren en gemarkeerde struinroutes naar een avontuurlijk belevingslandschap gelokt.

Het domein Puyenbroeck in Wachtebeke is ongeveer 500 hectare groot en ligt centraal in de Moervaartvallei. Ongeveer de helft is Natura-2000 bosgebied, de andere helft park- en sportlandschap. Om en bij een miljoen bezoekers per jaar komen af op de speelterreinen, het sportcomplex, het golfterrein, het molenmuseum, de campings, het evenementeneiland en de uitgestrekte wandel- en fietsmogelijkheden. Het gedateerde bloemenpark op het domein is heringericht, waarbij natuurbeleving en avontuur centraal staan. Ook het aanpalende dierenpark ‘Levend Erfgoedpark’ met oude rassen van boerderijdieren kreeg een grondige opknapbeurt zodat dieren en bezoekers dichter bij elkaar komen en er meer plaats is voor natuur. Samen vormen ze het nieuwe Landschapspark, een hedendaagse, groene omgeving van zo’n vijftig hectare groot waar attractieve beleving en duurzaam beheer hand in hand gaan.

Landschapselementen

Het uitgangspunt bij de herinrichting was het creëren van een nieuw belevings- en ervaringslandschap met heuvels, microreliëf en waterpartijen, en een hoge natuurwaarde. Ook de aanwezigheid van dieren in het ‘Levend Erfgoedpark’ was in belangrijke mate bepalend voor de eigenheid van dit project. De hele parkzone is aantrekkelijker gemaakt voor alle bezoekers. Vanaf de hoofdingang nabij het bezoekerscentrum loopt een comfortabel wandelpad in beton langs grotere landschapselementen die dienen als herkenningspunten: een vijf meter hoog kunstwerk en blikvanger ‘Klimkabouter’, een vijftien meter hoge speel- en uitkijkheuvel met hangbrug, een centrale speelweide, een nieuwe winterstal, een bestaande tien meter hoge uitkijkheuvel en een nieuwe vijftien meter hoge uitkijktoren. Vanaf de sporttoegang kunnen bezoekers alles beleven in de andere richting.

Expedities

Nieuw aangeduide, uitgestrekte struinroutes of ‘Expedities’ van ongeveer vijf kilometer lang voor het hele gezin zorgen voor alternatieve ontdekkingstochten over onverharde paadjes. Rond een centraal gelegen, open vlak grasland dat bij vriesweer dienst kan doen als schaatsweide zijn er allerlei verlagingen tot op het oude maaiveld voor vochtig hooiland en ondiepe zandvlaktes voor avontuurlijk spel. In de rand verwijzen verschillende langwerpige, tot zeven meter hoge heuvels naar oude zandruggen, eigen aan de grotere landschapsstructuur van de Scheldevallei. Houten elementen ondersteunen het recreatieve gebruik via allerlei ontdekkingsroutes met zitmeubilair, schepvlonders en spelaanleidingen. Een uitgekiend waterverhaal waarbij de overloop van de Klaverbladvijver omgeleid is via het nieuwe Landschapspark, zorgt voor extra beleving, meer natuur en waterbuffering. De beplanting bestaat uit bestaande bomen, spontane vegetatie van bloemenweides, ruigtes en moeras. Een tweehonderdtal inheemse bomen zijn aangeplant ter ondersteuning van het nieuwe parklandschap. Enkel een paar hoge booghagen en een grote begroeide pergola zijn overgebleven relicten van het verdwenen bloemenpark. Een nieuw groenbeheerplan stuurt de ontwikkeling van het landschap de komende twintig jaar.

Dieren

Het ‘Levend Erfgoedpark’ is mee opgenomen in het nieuwe landschap en geëvolueerd naar een meer ervaringsgerichte inrichting. De dieren zitten minder in kleine hokken, maar maken deel uit van het parklandschap. De omheiningen zijn omgevormd naar een lage schapendraad met avontuurlijke doorgangen. In de weides zorgen bomen, boomstammen , hoogteverschillen, water en groene oevers voor een hogere belevingswaarde. Middenin het dierenpark zijn een blotevoetenpad, een grote hondenlosloopzone en hondenzwemzone aangelegd.

Duurzaamheid

Het geheel is een fraai voorbeeld van de creatie van nieuwe natuur met een grote recreatie- en belevingswaarde en een sterk klimaatbestendige aanpak. Voorbeelden van circulariteit zijn de gerecycleerde Klimkabouter, de metalen uitkijktoren en het gebruik van vermalen beton van de afbraak als onderfundering voor de paden. Alle hoogteverschillen in het landschap zijn aangelegd met een gesloten grondbalans. Een aantal diersoorten wordt ingezet voor de begrazing van het nieuwe park. En er is bewust niet in verlichting voorzien.