Vaartkom 94, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Vaartkom 94, Leuven

De vroegere hoofdzetel van Interbrew, met een zware omheining en een bescheiden en zeer privatieve groenomgeving, is omgevormd tot een aantrekkelijk studentenhome met een deels publieke, deels semipublieke belevings- en buitenruimte. In de vrij sobere groene parkruimte is er plaats voor rust, ontmoeting, seizoensbeleving, zintuiglijke prikkels.

[/restrict]

Het Leuvense stadsbestuur wil studentenkoten meer concentreren aan de stadsrand en de huidige, in studentenkamers opgedeelde gezinswoningen weer ter beschikking stellen van (jonge) gezinnen. Dat bracht een projectontwikkelingsgroep op het idee om de al jaren leegstaande, voormalige hoofdzetel van Interbrew in de Vaartstraat te renoveren en in te richten als een modern studentenhuis met een aangepaste omgevingsaanleg.

Groene parkruimte

Het Interbrew-gebouw met een zware omheining en een bescheiden en zeer privatieve groenomgeving is omgevormd tot een aantrekkelijk studentenhome met een deels publieke, deels semipublieke belevings- en buitenruimte. Het ontwerp van deze buitenruimte wil de nieuwe functie van het gebouw onmiddellijk duidelijk maken, het een nieuw gezicht geven in het stadsweefsel. Bij de inrichting is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen aan de overzijde van de straat, waar de Dijle weer opengelegd is. Het centrumplein bij het nieuwbouwproject aan de overzijde zal visueel in verbinding staan met het voorplein van het studentenhuis.

Het ontwerp van de groenomgeving richt zich naar de bewoners van het gebouw, 250 studenten die gemiddeld vier à vijf jaar op deze plaats zullen verblijven. In contrast met het  hectische dagelijkse leven van de student (interactief, sociale media, lessen, studie) koos het ontwerpteam voor een vrij sobere, groene parkruimte, waar er plaats is voor rust, ontmoeting, seizoensbeleving, zintuiglijke prikkels. Alle waardevolle bestaande elementen van de plek (Magnolia-bomen, struiken en kasseiverhardingen) zijn in het nieuwe ontwerp geïntegreerd.

Fietsen en wandelen

Het volledige terrein is verkeersvrij, met uitzondering van de toegang naar een beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers en personen met een beperking. Het andere autoverkeer wordt onmiddellijk naar de ondergrondse parking geleid. Ten behoeve van de brandweer loopt over het terrein een vier meter brede, verharde strook in hergebruikte kasseien en grastegels uit kunststof.

‘Leuven Fietsstad’ is geen loze slogan in het ontwerp. Drie grote, overdekte fietsenstallingen voor 278 fietsen, visueel afgescheiden van de parkzone door een transparante houten wand, stimuleren het fietsgebruik. Over het hele terrein loopt een netwerk van wandelpaden die veilig aansluiten op de toegangen van het studentenhome, de verschillende bestemmingen op het terrein en de aanpalende straten. Terrassen en banken bieden mogelijkheden om te rusten en te verpozen.

Voor de fiets- en wandelcirculatie en omwille van de toegankelijkheid is overwegend een comfortabele verharding in effen betonplaat gebruikt. De kasseien zijn hergebruikt, voornamelijk voor het inkomplein. De verharde oppervlakte is tot een minimum beperkt en waar er verharde oppervlakten zijn, zijn deze maximaal waterdoorlatend.

Verschillende sferen

Het groenconcept speelt in op de verschillende sferen in het project.

Het publieke voorplein aan de Vaartstraat kreeg een vrij stedelijke inrichting met een spel van gekantelde grasplateaus en een uitnodigende, brede, flauw hellende trappenpartij (met een hellingspad voor personen met een beperking). De bomen die hier staan, Magnolia’s grandiflora, verwijzen naar de oorspronkelijke beplanting bij het kantoorgebouw.

Voor het semipublieke gedeelte, aan de zijkanten en de achterzijde van het gebouw, is uit veiligheidsoverwegingen geopteerd voor een open, overzichtelijk park met een gevarieerd assortiment van in- en uitheemse bomen en struiken. Ook hier is ingespeeld op het bestaande bomenbestand (Magnolia grandiflora en Magnoliavariëteiten).  Dit ‘exotisch’ accent verwijst naar de multiculturele Leuvense studentenbevolking. Bomen uit de vier windstreken versterken de seizoensbeleving (bloei, herfstverkleuring, vruchten).

Beide zijkanten van het gebouw zijn sterk ingegroend, zij zijn groene poorten naar het terrein.

In de ondergrondse parking is een schaduwrijk binnenhof ontworpen met een lineair spel van plantenstrips, afgewisseld met zitpoefen in hout. De strips zijn beplant met een gevarieerd assortiment van solitairstruiken, vaste planten en siergrassen. In de beloopbare grindbodem is ruimte voor de spontane ontwikkeling van tapijtvormende, schaduwminnende kruiden en grasvegetatie. De keermuren van de ondergrondse parking zijn ingegroend met een cascade van bloeirijke en groenblijvende of bladverliezende klimplanten en struiken. Het niveauverschil van 3,5 meter tussen deze koer en het naastliggende maaiveld wordt opgevangen door een keermuur met muurschilderingen.

Achter de bovengrondse parkeerplaatsen ligt een volledig zuidgeoriënteerd parkgedeelte in drie grasplateaus, omsloten door een gevarieerd assortiment van geurende bloeirijke planten. De drie plateaus, niveauverschil twintig centimeter, worden opgevangen met prefab betontreden. Vrij ingeplant zijn er nog twee houten zit- en ligplateaus geïntegreerd.

Deze informatie is exclusief voor leden van Infopunt Publieke Ruimte.
Log in als lid of meld je aan als lid en lees onbeperkt verder.