Westerringspoor, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Westerringspoor, Gent

tHet fietspad Westerringspoor verbindt de natuurgebieden Wondelgemse Meersen met de Bourgoyen Ossemeersen. Het fietspad is gelegen op een voormalige spoorlijn. Naast de recreatieve waarde vormt het tevens een aangename Oost-Westverbinding ten zuiden van Gent voor de niet-recreatieve gebruiker. Het pad passeert woonwijken en vormt zo de ideale ontsluiting voor voetgangers en fietsers.

Functioneel

Het Westerringspoor is een breed tweerichtings-fiets- en wandelpad. Naast de verharde fietsverbinding werden op grote stukken van dit traject parallel gelegen wandelstroken gelegd. Als voetganger krijg je hierdoor de kans om rustig te wandelen zonder al te veel rekening te moeten houden met fietsers. Hierdoor worden conflicten tussen voetgangers en fietsers vermeden en ervaren beide weggebruikers een groot comfort. Onvermijdelijk kruist het traject een aantal wegen voor gemotoriseerd verkeer. Een uniforme typologie kenmerkt nagenoeg alle oversteekplaatsen. Het tweerichtingsfietspad wordt ontdubbeld en een gekleurde rode slemlaag op de weg accentueert de route ten aanzien van automobilisten. Het zou een meerwarde zijn mochten zachte weggebruikers voorrang genieten bij het kruisen van autowegen. Voor voetgangers en fietsers zijn er gescheiden paden aangelegd om conflicten tussen beide weggebruikers te vermijden. Kenmerkend zijn ook de vele zijtakken die het fietspad verknopen met nabijgelegen functies. Het pad functioneert als kamstructuur en biedt zo een groot gebruikerspotentieel.

Groen

Aangezien het volledige gabariet van de oude spoorweg beschikbaar is, is er langsheen het traject veel plaats voorhanden voor andere functies. Natuurontwikkeling krijgt dan ook een pertinente plaats. De aanwezigheid van afwisselend water- en groenzones, speelheuvels en speelweiden volgen elkaar in sneltempo op. De aanwezigheid van heel wat heester- en bomengroepen bieden veel kansen aan ontwikkeling van flora en fauna. Deze groenstructuren langheen het Westerringspoor hebben hierdoor een belangrijke verbindende waarde. Bovendien heeft de groeninrichting een postitief gezondheidseffect in de nabijgelegen gebieden.

Beleving

Langsheen het traject komt de gebruiker heel wat verschillende soorten groen tegen. Het zorgt in winter- en zomerperiode voor een seizoensgebonden sfeer en klimaat. Op de stroken langsheen het traject werd plaats gemaakt voor spelen, picknicken en andere recreatiefuncties. Ook het voorzieningenniveau is erg hoog met heel wat rustpunten, en aandacht voor verlichting. Een detail zijn de bloemen die in de lente voor een extra belevingscomponent zorgen.

[/restrict]