Hooghof, Asse-Zellik
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Hooghof, Asse-Zellik

Luc Vander Elst, Vlaamse Landmaatschappij

In 2013 kocht de Vlaamse Landmaatschappij 38 hectare landbouwgrond rond de historische hoeve Hooghof in Asse-Zellik. De gronden en de omgeving kregen een facelift via landinrichting. Sinds 2022 kan Hooghof onder meer uitpakken met meer biodiversiteit, meer uitloopmogelijkheden voor de buurtbewoners, meer en betere waterbeheersing, meer en betere trage verbindingen en een veel hogere landschappelijke kwaliteit.

Het aankopen van 38 hectare landbouwgrond door de VLM was de concrete aanleiding om een landinrichtingsproject te lanceren. Het gaat vooral over agrarisch gebied, de zone rond hoeve Hooghof is beschermd als landschap. Hooghof ligt naast de Brusselse Ring (R0). Twee slecht onderhouden tunnels onder die R0 vormen een trage verbinding met het Brusselse gewest en zijn de enige doorwandelmogelijkheden vanuit Asse naar het Natura 2000-gebied Laarbeekbos aan de overkant van de ring.

Naar een constructieve dialoog

In de buurt was het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek al uitgevoerd, Hooghof was een mooie aanvulling. De plannen werden uitgetekend vanaf 2017. Ze werden drie keer voorgelegd aan en uitvoerig besproken met de gemeente Zellik en telkens een tachtigtal bewoners van vooral de naastgelegen wijk Wilgendaal. Na elke participatieronde werd rekening gehouden met de voorstellen en suggesties van de buurtbewoners. Dat leidde tot een plan waar nagenoeg iedereen zich kon in vinden. Zo werd het wandelpad achter de huizen verschoven naar de overkant van de beek, iets verder weg van de tuinen. Twee brugjes leiden erheen. Die ingreep kwam tegemoet aan de vrees van bewoners voor schending van hun privacy of een gevoel van onveiligheid. De aanvankelijke terughoudendheid en zelfs tegenstand evolueerden naar een constructieve dialoog.

Aantrekkelijker voor mens en natuur

Vanaf augustus 2020 begonnen de werken in de buurt van hoeve Hooghof om de unieke plek aantrekkelijker te maken voor mens en natuur. Een zone rond de wijk Wilgendaal is ingericht als parkgebied met een historische hoogstamboomgaard en een hooiweide vlakbij de hoeve. Er kwamen nieuwe wandelverbindingen tussen de wijk en de omgeving van het Hooghof. Gedeeltelijk lopen ze over vlonderpaden, de twee brugjes over de beek verbinden de wijk met het achterliggende landschap. Andere trage wegen en voetwegen kregen een opfrisbeurt. Een gedegradeerde steenslagweg maakte plaats voor een tweesporenbetonweg met een groene middenstrook. Verkeersmaatregelen, zoals een tractorsluis, halen er het sluipverkeer weg.

Meer biodiversiteit

Andere maatregelen grijpen in op de droogte- en erosieproblemen. Ze beschermen niet alleen de landbouwgronden, maar vrijwaren ook de bewoning van water- en modderoverlast. Langs de heraangelegde en nieuwe wegen werden bijna 2000 planten aangeplant. Die zullen uitgroeien tot houtkanten die in dit open landschap voor heel wat dieren corridors creëren naar het Natura 2000-gebied Laarbeekbos aan de andere kant van de R0 en het parkgebied Wilgendaal. Zo komt dit project ook de biodiversiteit ten goede. De werken werden voorlopig opgeleverd in mei 2021.

Naar Hooghof 2.0

Hooghof is in de wandelgangen bij de VLM bekend als Hooghof 1.0. Het project is een voorafname op en een schakel in het ruimere landinrichtingsplan Groene Noordrand dat in ontwerp is en de openruimteverbindingen van Asse over Wemmel tot Grimbergen zal aanpakken en verbeteren. Het sluit ook aan bij andere projecten in het kader van landinrichting, zoals het Kerremanspark in Zellik, en zal later mooi inspelen op ecoverbindingen over en onder de nieuwe R0. Bij de planning van het landinrichtingsinitiatief overlegde de VLM geregeld met De Werkvennootschap, die de werken voor de aanpassing van de R0 plant. Daarom bevat Hooghof 1.0 alleen maar maatregelen die zeker niet in het gedrang komen bij de herinrichting van de R0. Anderzijds stimuleerde de planvorming rond Hooghof De Werkvennootschap om in voldoende trage en ecologische verbindingen te voorzien in de plannen voor de latere heraanleg van de ring. In het kader van de studies rond Metropolitan Landscapes lag er zelfs een droomontwerp op tafel waarbij een volledige overkapping van de R0 over een lengte van 800 meter, Hooghof landschappelijk zou verbinden met het Laarbeekbos. Die overkapping komt er niet, maar in de plannen die nu voorliggen zakt de R0 wel dieper weg in het landschap en komen er vier robuuste verbindingen over en onder de nieuwe R0. Dat is dan weer een voorafname op Hooghof 2.0 met robuuste ecologische verbindingen die de ecocorridors over de R0 verbinden met de valleistructuren verderop in Asse en Wemmel.