20

20


De verbinding met het Natura 2000-gebied Laarbeekbos in het Brusselse Gewest loopt via twee tunnels onder de Ring en is verbeterd, aangenamer en toegankelijker voor recreanten.