Zenneterrassen, Halle
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zenneterrassen, Halle

aAD, architectuuratelier Dertien12, Stad Halle, VMM

De waterkwaliteit van de Zenne in Halle is in vergelijking met enkele decennia geleden sterk verbeterd. Het werd dus hoog tijd om de waterloop weer beleefbaar te maken en de connectie met de stad te herstellen. De unieke Zenneterrassen – de toegankelijke rustplekken en de avontuurlijke stapstenen – nodigen bezoekers uit om de waterloop van dichtbij te ervaren.

De Zenne is historisch gezien onlosmakelijk verbonden met de stad Halle. Dankzij het project van de Zenneterrassen wordt de waterloop weer zichtbaar en een deel van de dagelijkse leefomgeving. Het project van de Zenneterrassen past in een brede toekomstvisie om de blauwgroene dooradering van steden en gemeenten vorm te geven. Na het terugdringen van de historische verontreiniging van de Zenne diende de kans zich aan voor de Vlaamse Milieumaatschappij, als coördinator van het integraal waterbeleid, om hierin investeren. Hiervoor werd een samenwerking opgezet met de stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Voor het aanstellen van een ontwerper en het begeleiden van de studie ‘Zenneterrassen’ werd een beroep gedaan op de diensten van de Vlaams Bouwmeester.

Zennepaadjes en -trapjes

De Zenneterrassen zijn, in functie van de doelgroepen en de afstand tot het centrum van de stad, gevarieerd ontworpen: van heel toegankelijk tot heel avontuurlijk. De bezoekers fysiek in contact brengen met de natuur was en is hierbij zeer belangrijk. De drie terrassen bestaan uit de nodige stapstenen naar een plek aan het water, in de gedaante van Zennepaadjes of -trapjes. Ze wijzen de bezoekers op wat hier ooit was, op wat belangrijk is of zou moeten zijn, op wat gekoesterd kán en moét worden. De stapstenen op de drie verschillende plekken lijken uitgestrooid als broodkruimels. Ze leiden de bezoeker tot aan het water doorheen de bestaande beplanting die maximaal werd behouden en aangevuld met interessante, gevarieerde oeverbeplanting, bolgewassen en bomen met ruimte voor spontane begroeiing. Het sterk wisselende waterpeil geeft de ingrepen telkens een ander en avontuurlijk karakter. De beplanting zal de oever op termijn overnemen waardoor een heel natuurlijk beeld zal ontstaan. Het water en de natuur zijn er baas.

Drie terrassen

Het eerst uitgevoerde terras is gesitueerd aan de Leide, niet ver van het stadscentrum, vlakbij de campus Vondel van het Heilig-Hart College. Via enkele speels opgestelde ronde betonnen stapstenen daalt de bezoeker af tot aan het water. Het straatparkeren maakte plaats voor kwalitatief groen en een trage verbinding als onderdeel van het Zennepad. Zorgvuldig werd gepaste inheemse beplanting uitgekozen. Het nieuwe wandelpad maakt de connectie met het naastgelegen Albertpark. De toevoeging van bloeiende overbeplanting, heesters en bomen creëert een interessante gelaagdheid die voordien niet aanwezig was. De afwisseling in soorten zorgt voor een rijkere en duurzamere begroeiing. De heestergroepen zullen op termijn bepaalde zichten accentueren en zorgen voor een afwisseling tussen open en gesloten.

Het tweede terras ligt in het Albertpark. Een pad, met de terugkerende ronde stapstenen vanaf het park, leidt naar een groot rond terras. Hier kunnen kleine evenementen plaatsvinden: het is opgevat als een klein klaslokaal dat over de rivier uitkraagt met een fantastisch mooi uitzicht over de Zenne en omgeven door bomen. Het ronde terras heeft een opening waar een mooie Fraxinus Pennsylvania ‘Cimmaron’ doorheen groeit. Via een trap kan de bezoeker verder afdalen tot vlak aan het water.

Het laatste terras ligt aan de Eizingen-Molensite in Buizingen, aan een verbreding van de Zenne, de zwaaikom. De speels opgestelde ronde betonnen stapstenen leiden de bezoeker tot aan een komvormig terras op het water, waardoor deze de plek op een heel andere manier en vooral uit een ander perspectief ervaart. Het zicht op de omliggende oevers en de bredere Zenne zuigt de bezoeker helemaal mee in het waterverhaal en het omliggende landschap.