De ACO WaterCycle, voor een leefbare wereld

De ACO WaterCycle, voor een leefbare wereld

Bij ACO wordt de cruciale rol van waterbeheer in het creëren van leefbare en duurzame steden begrepen. Al jaren beschermt het bedrijf mensen tegen water, en vandaag wil het ook water beschermen tegen mensen. Met de producten van ACO wordt water opgevangen, gereinigd en tijdelijk vastgehouden om vervolgens afgevoerd of hergebruikt te worden.

De afwateringsoplossingen van ACO beschikken over de juiste technologie om regen- en afvalwater af te voeren of tijdelijk op te slaan. De filters en afscheidingstechnieken voorkomen watervervuiling door verontreinigende stoffen zoals vetten, brandstoffen, zware metalen en microplastics.

Vandaag zet ACO een volgende essentiële stap: het gaat de uitdaging aan om water te hergebruiken en zo een grondstofbesparende cyclus te creëren. Duurzaamheid, hergebruik en een lage koolstofvoetafdruk staan hierbij centraal.

Samen wordt er gestreefd naar een toekomst waarin waterbeheer in balans is met de natuur.

Meer weten over de ACO WaterCycle? Ga naar www.aco.be.