De heropleving van het Troonplein: van grijze muis tot groene ontmoetingsplaats

De heropleving van het Troonplein: van grijze muis tot groene ontmoetingsplaats

Advertorial Servibo

Het Troonplein in Brussel is altijd een beetje een grijze muis geweest. Gelegen tussen de drukke Kleine Ring en de statige muren van het Koninklijk Paleis, fungeerde het vooral als doorgangsroute voor het autoverkeer. Voetgangers waren er te gast en wie even halt wilde houden, had weinig redenen: lawaai, beperkt zicht op de omgeving, verborgen gazons en geen zitplaatsen. Met de herinrichting door het buurtcomité Kunstwijk is daar nu verandering in gekomen. Dankzij onderzoek, overleg en samenwerking met verschillende partners is het Troonplein getransformeerd tot een aangename, groene ontmoetingsplaats die voetgangers uitnodigt om even te verpozen.

Een historisch buurtcomité als motor

Kunstwijk is het oudste buurtcomité van Brussel en werd opgericht in 1967 als reactie op de afbraak van waardevolle historische gebouwen in de stad. Sindsdien ijvert de organisatie onvermoeibaar voor het behoud van de leefkwaliteit, de culturele rijkdom en het erfgoed in het centrum van de hoofdstad. Het netwerk slaagde er in de loop der jaren in om de steun te verwerven van heel wat prominente figuren uit politiek, bedrijfsleven en adel. Zo kan het efficiënt projecten op poten zetten en fondsen werven om de ambities waar te maken.

Toen Kunstwijk het plan opvatte om het Troonplein om te vormen van een druk kruispunt tot rustige ontmoetingsplek, kon het rekenen op dit uitgebreide netwerk. Maar uiteraard begon het met grondig historisch onderzoeken en een mobiliteitsstudie. Op basis daarvan ontwierp landschapsarchitect JNC International een ontwerp dat het historische karakter respecteerde, maar ook rekening hield met de eisen van nu. Voor de heraanleg van de grasvelden en de aanplanting werd beroep gedaan op Leefmilieu Brussel.

Een rustpunt tussen stad en natuur

In nauwe samenwerking met partners als Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel slaagde het buurtcomité erin om het Troonplein om te toveren tot een aangename, groene ontmoetingsplaats.
In het ontwerp van JNC International werden de verborgen gazons opengemaakt en de zichtassen maximaal benut, zodat de majestueuze architectuur van het Paleis der Academiën volop tot zijn recht komt. De grastapijten nodigen in de zomer uit om even te gaan liggen zonnen, terwijl de brede trottoirs met 20 comfortabele zitbanken voetgangers verwelkomen.
Voor die zitbanken viel de keuze op de ‘NU’ van Urbidermis by Santa & Cole, geleverd door Servibo. Deze duurzame houten banken met rugleuning passen perfect in de historische context en bieden optimaal comfort. Ze vormen als het ware rustpunten die de voetganger de gelegenheid geven om even op adem te komen en de prachtige omgeving in zich op te nemen.

De heraanleg toont aan hoe een openbare ruimte met de juiste ingrepen kan transformeren van een druk kruispunt tot groene oase. Door letterlijk ruimte te creëren om tot rust te komen, vormt het Troonplein nu een prettige schakel tussen het bruisende stedelijk weefsel en de groene longen van de stad. Zo’n plek draagt bij aan de algehele leefkwaliteit en het cultureel erfgoed van Brussel. Bovendien is een ontmoetingsplek altijd beter voor het klimaat dan een druk verkeerspunt.

Ruimte voor actieve verplaatsing

Naast de focus op groen en comfort voor voetgangers, hield de herinrichting van het Troonplein ook een herziening van de mobiliteit in – met bijzondere aandacht voor actieve vervoersmodi. Zo werden de voetpaden verbreed en werd de rijbaan langs de paleismuur beperkt tot een zone van 20km/uur. Deze maatregelen moeten zorgen voor een vlotte doorstroming van voetgangers en fietsers. De bredere trottoirs nodigen uit tot flaneren, terwijl de verkeersluwe rijbaan fietsers meer comfort biedt.

Ook in de materiaalkeuze werd rekening gehouden met zachte mobiliteit. De trottoirs en paden werden aangelegd in comfortabele, effen tegels die aangenaam zijn voor voetgangers. De rijbaan kreeg dan weer een gezaagde kasseiverharding die lawaai en trillingen dempt. Zo draagt elk aspect van de herinrichting bij aan een vlotte en aangename doorstroming voor voetgangers en fietsers. De focus op actieve vervoersmodi past in de ambitie van de Stad Brussel om de binnenstad meer leefbaar en klimaatvriendelijk te maken.

Burgerparticipatie als hefboom

De metamorfose van het Troonplein bewijst dat burgerparticipatie – mits gesteund door de juiste partners – een enorme impact kan hebben op de beleving van een buurt. Door voetgangers letterlijk een plek te geven om tot rust te komen, is hier een prettige verbinding gecreëerd tussen enerzijds het bruisende stedelijk weefsel en anderzijds de groene longen van de stad. Dat is niet alleen een verademing voor de buurtbewoners, maar het draagt bij aan de algehele leefbaarheid en het cultureel erfgoed van Brussel.

Kortom, de metamorfose van het Troonplein inspireert. Ze toont hoe een openbare ruimte met respect voor het verleden een nieuwe invulling kan krijgen die inspeelt op de noden van nu. En hoe banken van Servibo daar letterlijk en figuurlijk alle ruimte voor kunnen bieden. Het gedreven buurtcomité Kunstwijk bewijst dat burgerparticipatie wonderen kan verrichten voor een leefbare buurt.

Meer info

www.servibo.be

kunstwijk.be