De toekomst begint in Hendrik-Ido-Ambacht

De toekomst begint in Hendrik-Ido-Ambacht

Advertorial Streetlife

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Dit bedrijvenpark wordt het eerste volledig circulaire en energieneutrale bedrijvenpark van Nederland. De ambitie van de gemeente is hoog: het bedrijvenpark moet een inspirerende, gezonde en natuurinclusieve werkomgeving worden, waar bedrijven op een duurzame manier kunnen ondernemen.

Ontwikkeling bedrijvenpark

De ontwikkeling van Ambachtsezoom is zo’n 25 jaar geleden gestart. Aanvankelijk was het plan om er een ‘gewoon’ duurzaam bedrijvenpark van te maken. Maar na een bezoek aan het duurzame bedrijvenpark Park2020 in Hoofddorp, besloot de gemeenteraad de lat nog hoger te leggen. Er werd besloten om van Ambachtsezoom het eerste volledig circulaire bedrijvenpark van Nederland te maken. Dit betekent dat alle gebouwen en de hele inrichting van de openbare ruimte circulair worden ontworpen.

Circulaire uitgangspunten

Wat houdt circulair ontwerpen precies in? Het uitgangspunt is dat gebouwen en producten ontworpen worden geïnspireerd door het cradle-to-cradle-principe. Dit betekent dat alle gebruikte materialen veilig zijn voor mens en milieu. Ze kunnen aan het einde van hun levensduur weer volledig worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit. Gebouwen en producten worden ook ontworpen voor demontage. Zo kunnen ze aan het einde van hun levensduur weer volledig uit elkaar worden gehaald en kunnen materialen opnieuw worden ingezet.

Daarnaast moet het bedrijvenpark energieneutraal en aardgasvrij worden. Bedrijven moeten al hun benodigde energie duurzaam opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Er wordt ook ingezet op het sluiten van kringlopen door hergebruik van water en materialen binnen het terrein. Zo ontstaat een circulaire economie op kleine schaal.

Acht circulaire doelen

De gemeente vertaalde de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen in acht concrete circulaire doelen, waaraan alle bedrijven op Ambachtsezoom moeten voldoen:

1. Meer biodiversiteit
2. Positieve impact op waterhuishouding
3. Geen negatieve impact op de bodem
4. Alleen gebruik van duurzame energie
5. Verbetering van de luchtkwaliteit
6. Bedrijvenpark als één grote materialenbank
7. Een gezonde en prettige werkomgeving
8. Het creëren van bredere maatschappelijke waarde

Circulaire eisen

Om ervoor te zorgen dat bedrijven aan deze doelen voldoen, stelt de gemeente duidelijke eisen aan de bedrijfsgebouwen en terreinen. Alle bedrijven moeten onder meer beschikken over een groen dak, enkel LED-verlichting gebruiken en hun eigen energie opwekken. Ze moeten ook een materialenpaspoort bijhouden, zodat materialen aan het einde van de levensduur van een gebouw opnieuw gebruikt kunnen worden.

Daarnaast zijn er ook eisen voor de inrichting van de buitenruimte op de kavels, zoals het gebruik van halfverharding en de aanplant van inheemse beplanting – wat bijdraagt aan de biodiversiteit op het terrein.

Al deze eisen staan in detail beschreven in het Handboek Circulariteit, dat de gemeente heeft opgesteld. Ondernemers kunnen tot 10% korting krijgen op de grondprijs, als ze vrijwillig extra duurzame maatregelen nemen. Zo wil de gemeente bedrijven stimuleren om nog duurzamer te bouwen.

Ook de inrichting van de openbare ruimte op Ambachtsezoom is circulair. Materialen voor bestrating en straatmeubilair worden onder andere gekozen op basis van criteria als langdurigheid, samenstelling en mogelijkheid voor hergebruik.

De kern van het bedrijvenpark wordt gevormd door de Middentocht, een 500 meter lange waterloop. Deze verbindt de twee helften van het bedrijvenpark en vormt met de natuurvriendelijke oevers een aantrekkelijke verblijfsplek voor mens en dier. Rondom het water komt een wandelroute, die de gebruikers moet stimuleren om naar buiten te gaan. De contouren van de openbare ruimte worden steeds meer zichtbaar: meer dan 300 inheemse bomen zorgen voor meer biodiversiteit. Er is ook een voetgangersbrug geplaatst over de Middentocht, gemaakt van circulaire materialen. Op die manier krijgt Ambachtsezoom vorm als groen en duurzaam bedrijvenpark, dat ruimte biedt aan 130 bedrijven.

Koploper duurzaamheid

Met Ambachtsezoom toont de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht lef en ambitie op het gebied van duurzaamheid. De hoge duurzaamheidsambities zorgen echter wel voor uitdagingen. Zo vraagt circulair bouwen nieuwe manieren van denken en werken van ondernemers en leveranciers. Maar uiteindelijk biedt Ambachtsezoom hen vooral veel kansen om ervaring op te doen met de nieuwste duurzame technieken en materialen.

Als eerste energieneutraal en circulair bedrijvenpark van Nederland kan Ambachtsezoom een vlucht naar voren betekenen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente hoopt dat het bedrijvenpark anderen zal inspireren om ook stappen te zetten richting een meer circulaire en natuurinclusieve bedrijfsomgeving. Want duurzaamheid is een zaak van de lange adem, waarbij we het samen moeten doen.

De ontwikkeling van Ambachtsezoom past binnen de bredere visie van de gemeente voor de toekomst. Zo wil ze meer ruimte bieden voor economische bedrijvigheid, om banen en inkomsten te creëren voor de eigen inwoners. Ook duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn belangrijke pijlers in het beleid.

Duurzame samenwerking

Een complexe opgave als de ontwikkeling van een circulair bedrijvenpark kan de gemeente niet alleen realiseren. Externe partijen leveren belangrijke bijdragen op verschillende vlakken. Zo heeft de gemeente onder andere samengewerkt met Ontwerpbureau OD205, voor het stedenbouwkundige ontwerp en advies over duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Deze samenwerking tussen overheid, marktpartijen en kennisinstituten is belangrijk voor het slagen van zulke innovatieve gebiedsontwikkeling. De gemeente kan haar beleid uitstippelen en regisseren, maar is ook afhankelijk van de expertise en ervaring van anderen.

Het straatmeubilair dat de openbare ruimte siert werd geleverd door Streetlife. Langs de wandelpaden staan er verschillende zitbanken uit het Heavy-Heavy-gamma. De karakteristieke balken van deze banken worden gerecycled en komen uit Europese havens. Ze zijn vervaardigd van oude houten meerpalen met een FSC-certificering. Andere op maat geleverde elementen van Streetlife zijn

onder meer de entreezuilen en bewegwijzering, vervaardigd uit Cortenstaal en voorzien van uitwisselbare en herbruikbare naambordjes.

Het fundament van het belevingsplein wordt gevormd door een oude Duitse stellingplaat, die voor de ontwikkeling van het terrein is verplaatst en behouden als een historisch informatiepunt. In samenwerking met Streetlife is een bank ontworpen met een circulaire betonnen basis en een zitting vervaardigd uit resthout afkomstig van de productie van Streetlife-straatmeubilair. Het gebruik van Cortenstaal in de openbare ruimte creëert een warm en natuurlijk aanzicht. Cortenstaal kan onbehandeld in de buitenomgeving worden toegepast, waardoor nabewerking overbodig is. Bovendien is het onderhoudsvriendelijk en duurzaam omdat stickers en graffiti slecht hechten.

Toekomstige ontwikkelingen

De snelle ontwikkeling van circulaire technologie biedt nog volop kansen voor de toekomst. Zo zouden alle materialen op termijn een digitaal materiaalpaspoort kunnen krijgen, met alle informatie over herkomst, samenstelling en mogelijkheden voor hergebruik. Dit maakt het sluiten van lokale kringlopen een stuk makkelijker.

Nieuwe technieken voor urban mining zorgen ervoor dat materiaalstromen op het bedrijvenpark in de toekomst beter in beeld komen en benut kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die bijhouden wanneer een product aan vervanging toe is of robots die materialen kunnen scheiden voor hergebruik.

De lat voor duurzaamheid ligt de komende jaren alleen maar hoger, dat is duidelijk. Ambachtsezoom kan meegroeien met de nieuwste circulaire ontwikkelingen en zo zijn positie als koploper verder verstevigen. Een mooie stip aan de horizon!

Met de ontwikkeling van circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom toont de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht lef en daadkracht op het gebied van duurzaamheid. De circulaire ambities zijn niet te onderschatten, wat soms nog tot uitdagingen leidt. Maar uiteindelijk biedt het bedrijvenpark vooral veel kansen.

Meer info
www.ambachtsezoom.nl