ZinCo bouwt mee aan de groene stad van de toekomst

ZinCo bouwt mee aan de groene stad van de toekomst

Biodivers(c)ity Greenroof

‘Biodiversiteit’ is een nuttig begrip om aan te geven welke verscheidenheid aan levensvormen er is binnen een gegeven ecosysteem. Grotere biodiversiteit is een indicatie van een gezondere leefomgeving. In verstedelijkt gebied zijn groendaken een oplossing om deze biodiversiteit te herstellen of te verhogen.

Gewone sedumgroendaken spelen een eerder beperkte rol op het vlak van biodiversiteit. Als alternatief heeft ZinCo een Biodivers(c)ity Greenroof ontwikkeld: een specifieke systeemopbouw met drainage, waterreservoir, filter en substraat. Voor een maximaal effect moeten daarop verschillende soorten bloemen en planten komen op wisselende substraathoogtes. Insecten en vogels zullen zich aangetrokken voelen tot kleine waterpartijen waarin het regenwater wordt opgevangen. Plantvrije kiezelzones zijn dan weer een ideale biotoop voor kleinere insecten. Nog een aanrader is het gebruik van dood hout op het dak. Dat vormt een uitstekende habitat voor onder andere kevers, bijen, vliegen en mieren, en een geschikte voedingsbodem voor mossen. Een bijenhotel maakt het Biodivers(c)ity Greenroof helemaal af.

ZinCo is als pionier in de groendakensector wereldwijd aanwezig om groene dakprojecten te begeleiden van ontwerp tot realisatie. Een team van ingenieurs en botanisten verstrekt gratis advies.